By w ich życiu było więcej blasków niż cieni – szkolenie, które pomoże nieść pomoc Powstańcom Warszawskim

Polski Czerwony Krzyż,
Warszawa

By w ich życiu było więcej blasków niż cieni – szkolenie, które pomoże nieść pomoc Powstańcom Warszawskim

Samotność, choroba i brak wsparcia ze strony najbliższych – bo sami są w potrzebie, bo są oddaleni o setki kilometrów, bo już odeszli… Pomoc sióstr PCK jest często ostatnią nadzieją dla Powstańców Warszawskich. Niestety, liczba potrzebujących znacznie przewyższa liczbę opiekunek. Dzięki Twojemu wsparciu możemy wyszkolić kolejne siostry PCK, by niosły pomoc naszym Bohaterom!

By w ich życiu było więcej blasków niż cieni – szkolenie, które pomoże nieść pomoc Powstańcom Warszawskim

Złoty wiek to nie tylko spokojna emerytura, radość z wnuków i czas na realizację własnych zainteresowań, ale bardzo często samotność, osłabienie sprawności, schorzenia oraz problemy z wykonywaniem podstawowych czynności: myciem, gotowaniem czy robieniem zakupów.

Nie zawsze w pobliżu znajduje się rodzina, która może zapewnić najbliższym kompleksowe wsparcie i codzienną troskę. Wtedy z pomocą przychodzą Polski Czerwony Krzyż i Siostry PCK wykwalifikowane w kompleksowej opiece nad osobami starszymi.Szczególną jednostką Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK jest Ochotniczy Korpus Opiekuńczy założony w trosce o żyjących żołnierzy powstania warszawskiego. W jego ramach Siostry PCK świadczą bezpłatną pomoc tym uczestnikom walk o stolicę, którzy ze względu na pogarszający się stan zdrowia wymagają stałej opieki domowej. Opiekunki nie tylko pielęgnują Bohaterów i podają im leki, ale także wspierają ich w codziennych obowiązkach: gotowaniu, robieniu zakupów i domowych porządkach, dotrzymują towarzystwa, prowadzą rozmowy czy wychodzą na spacery.

Rozpoczynając realizację działań pomocowych skierowanych do Powstańców Warszawskich, organizatorzy kampanii BohaterON – włącz historię! nawiązali współpracę z OKO PCK. Siostry odwiedzają czterech uczestników Powstania Warszawskiego pozostających pod naszą opieką: Panią Lucynę, Panią Marię, Pana Jana i Pana Jerzego. Dzięki naszemu dodatkowemu wsparciu, mogą poświęcać Bohaterom walk o stolicę jeszcze więcej czasu, wykonując czynności pielęgnacyjne i zabiegi zlecone przez lekarza, usługi gospodarcze, a także umilając im czas swoim towarzystwem.

Łącznie ze wsparcia Sióstr PCK w ramach OKO korzysta 22 Powstańców. Potrzebujących jest jednak dużo więcej. Tak odpowiedzialna praca wymaga odpowiedniego przygotowania – nie tylko praktycznego, ale również teoretycznego. Dlatego zespół kampanii BohaterON postanowił wesprzeć Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK, organizując zbiórkę pieniędzy na profesjonalne i kompleksowe szkolenia dla kolejnych sióstr.

Celem jest zorganizowanie 90-godzinnego szkolenia dla 10 opiekunów, którzy dołączyliby do OKO PCK, by nieść pomoc Bohaterom walk o stolicę. Kurs obejmie 30 godz. zajęć praktycznych, 40 godz. zajęć teoretycznych oraz 20 godz. ćwiczeń i zakończy się egzaminem. Jego członkowie nie tylko poznają choroby i dietetykę wieku starczego, rodzaje i sposoby leczenia bólu czy zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów, ale także dowiedzą się, jak komunikować się z osobami starszymi, dbać o dobry stan psychiczny podopiecznych i zapewniać im optymalne warunki życia. Szkolenie poprowadzi doświadczona kadra dydaktyczna, a każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności.

Koszt kompleksowego wyszkolenia i wyposażenia jednej Siostry PCK to 1500 zł. By zorganizować kurs dla 10 opiekunów osób starszych, potrzebujemy 15 000 zł.

Kwota jest bardzo duża, ale wierzymy, że wspólnymi siłami damy radę! Tym bardziej, że przeszkolenie 10 opiekunów pozwoli na świadczenie stałej pomocy nawet kilkudziesięciu kolejnym uczestnikom walk o stolicę! Pomóż nam, żebyśmy mogli pomagać innym!

Zadbajmy o bezpieczną i spokojną jesień życia Powstańców. Razem możemy sprawić, że w ich życiu będzie więcej blasków niż cieni.

KRS: 0000207472

CEL SZCZEGÓŁOWY: PolskiCzerwonyKrzyż-OchotniczyKorpusOpiekuńczyOKO-FD02439

Bądź na bieżąco

Chcesz być na bieżąco? Chcesz być na bieżąco?