Mały elfik, który chce, by go rozumiano

Tymoteusz,
Oława

Mały elfik, który chce, by go rozumiano

afazja rozwojowa

Mały elfik, który chce, by go rozumiano

Czy wiesz, jak to jest wymawiać słowa, których nikt z otoczenia nie rozumie? Jak to jest tęsknić za przyjaźnią, ale z powodu problemów z mową mieć kłopoty z komunikowaniem się z rówieśnikami? Tymek doskonale wie.

Gdy słyszymy obcobrzmiące słowa, zwykle przechodzimy nad tym do porządku dziennego – ot, kolejny cudzoziemiec, którego spotkaliśmy na swojej drodze. Możemy próbować określić kraj, z którego pochodzi, ale raczej nie będziemy całą sytuacją zaskoczeni. Jednak z Tymkiem jest inaczej. Jest Polakiem, mówi po polsku, lecz jego polszczyzna nie jest zwykła. Jest wyjątkowa i przez innych odbierana jako … odmienna. Niezrozumiała. Dziwaczna.

Tymek urodził się w 2007 roku. Gdy miał dwa lata, zauważyliśmy, że jego mowa nie rozwija się. Nasz chłopiec coraz bardziej odstawał od rówieśników. Poszukiwania diagnozy trwały aż cztery długie lata! Wreszcie u Tymonka w wieku 6 lat stwierdzono niedokształcenie mowy o typie afazji.

Jego rozumienie i wyrażanie mowy znacząco odbiegają od zdolności rówieśników. Choć jego aparat mowy jest prawidłowy, nie ma możliwości poprawnego przekazywania słowami swoich myśli. Mówi po „elficku"- co oznacza, że jego język brzmi jak z innego świata i nie zawsze jest rozumiany. Mowie towarzyszą liczne agramatyzmy (czyli mówiąc krótko – słowa wypowiadane są w niewłaściwej formie gramatycznej), sztywność wypowiedzi, czasem słowa niepasujące do kontekstu.

Tymon cierpi na afazję rozwojową sensoryczno- motoryczną (mieszaną). Oznacza to, że poza mową ma także kłopoty z integracją bodźców sensorycznych, integracją odruchów pierwotnych oraz problemy emocjonalne. Utrudnia mu to w znacznym stopniu nabywanie umiejętności szkolnych, a także zdobywanie kontaktów rówieśniczych i nawiązywanie przyjaźni. Tymczasem Tymon jest bardzo empatycznym i wesołym chłopcem, harcerzem, pasjonuje się przyrodą, kocha zwierzęta. Ponieważ jest w normie intelektualnej, doskonale zdaje sobie sprawę ze swoich wyzwań rozwojowych. Niepowodzenia w zakresie komunikacji powodują u niego smutek i rozżalenie.

Medycyna potwierdza, że u dzieci i młodych osób z dużą plastycznością mózgu istnieje możliwość szybkiego wyrównania zaburzeń związanych z afazją. Potrzebna jest jednak odpowiednia rehabilitacja. Tylko dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom i zajęciom Tymek będzie mógł „odnaleźć” właściwy język i porozumiewać się bez dużych barier. Dobra rehabilitacja może mu pomóc w osiągnięciu sukcesów szkolnych, zdobywaniu nowych przyjaciół i spełnianiu marzeń.

Pomóżmy małemu elfikowi dobrze mówić i być rozumianym. Niech mówi po polsku, nie po „elficku”. Niech rozwija swoje pasje i zdobywa nowe harcerskie sprawności. A przede wszystkim niech w jego świecie nie brakuje przyjaźni i dobrych, budujących relacji. Z Państwa pomocą możemy przegnać jego smutki i uczynić życie bardziej radosnym.